't Woldhuus Kiel-Windeweer

Verbouwing

Op 19 juni hebben zowel de Gemeente Hoogezand als de Provincie Groningen financiele steun toegezegd voor onze verbouwplannen. Die zelfde avond hebben Mark Helmerhorst en Wim Meeldijk voor belangstellende Kielsters gepresenteerd welke plannen we concreet hebben, en hoe we binnen de financiele mogelijkheden zijn gekomen tot precies deze plannen.

Voor geinsteresseerden staat hieronder een link naar het projectplan dat als basis voor de subsidieaanvraag aan gemeente en provincie heeft gediend.

Projectplan verbouwing dorpshuis

Deze pagina is voortdurend in ontwikkeling, en we zullen op deze pagina nog meer informatie plaatsen.

We zoeken vrijwilligers

Een voorwaarde voor de subsidie toekenning is dat we een deel van het werk als dorp zelf gaan doen. Daarbij gaat het om mensen die handig zijn met stukadoren, tegels zetten, stenen sjouwen, broodjes smeren, etc. etc. We hopen op jullie hulp! Mensen die kunnen en willen meehelpen kunnen zich hier aanmelden:

Uw naam

Uw email

Waarmee kunt u helpen?